Dziennik Elektroniczny 2014 - nowy dostęp

Informujemy Państwa, że nasze gimnazjum prowadzi dziennik elektroniczny, który umożliwia śledzenie osiągnięć uczniów na bieżąco. Pod tym adresem internetowym jest dostępny wgląd do dziennika:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/ozarowmazowiecki

Wstęp

Dostęp do witryny Dziennika Elektronicznego jest możliwy jedynie po zalogowaniu, w trakcie którego od użytkownika wymagane jest podanie loginu i hasła. Loginem jest zawsze adres e-mail. Hasło każdy użytkownik definiuje sam. Należy pamiętać, że używany login adres e-mail musi być zgody z tym, który został podany w szkole.

Jesli nie podaliście Państwo jeszcze swoich adresów e-mail można to zrobić przez wychowawcę klasy, który doda Państwa adres e-mail.
Każdy z rodziców/opiekunów może utworzyć własne konto do logowania. Dostęp do witryny mają również uczniowie.

UWAGA - Pierwsze logowanie - każdy z rodziców czy opiekunów, bądź uczniów musi wykonać tę procedurę !!!.

Krok 1. Wpisujemy adres witryny:
https://uonetplus.vulcan.net.pl/ozarowmazowiecki

Krok 2. Klikamy link "Przywracanie dostępu"

Krok 3. W celu autoryzacji dostępu przepisujemy słowo z obrazka.

Krok 4. Wpisujemy adres e-mail.

Krok 5. Klikamy "Wyśli wiadomość".
Na ekranie pojawi się komunikat "Podsumowanie operacji".

Krok 6. Logujemy się na swoją pocztę.

Krok 7. Otwieramy wiadomość od"Vulcan Central User Federation Service".

Krok 8. Klikamy na otrzymany link w wiadomości (taki długi ciąg znaków).

Krok 9. Na stronie, która się uruchomi należy przepisać z obrazka kod autoryzacji i określić dwukrotnie (nowe) hasło.
UWAGA !!!
wymogi hasła
- długość hasła: co najmniej 7
- liczba wielkich liter: co najmniej 1
- liczba cyfr: co najmniej
- liczba znaków niealfanumerycznych (nie liter i nie cyfr): co najmniej 1
Przykładowe hasło (np. Kaloryfer3+)

Krok 10. Po wpisaniu hasła klikamy "Ustaw nowe hasło".

Każde kolejne logowanie do systemu odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

UWAGA!!!
System będzie wymuszał zmianę hasła co 30 dni.

Problemy techniczne można zgłaszać:

Kontakt e-mail: administrator@gimplochocin.pl