Najważniejsze wydarzenia szkoły

Od 29 stycznia 2005 roku Gimnazjum w Płochocinie może w pełni szczycić się swoj nową nazwą: Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Płochocinie.
Po wielu godzinach przygotowań i prób nadszedł wielki dzień prawie dokładnie setna rocznica urodzin K. I. Gałczyńskiego czyli idealna data do przeprowadzenia tak wielkiej uroczystości jaką jest nadanie imienia.
Pierwsza część spotkania odbyła się w Kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha BM w Płochocinie. Mszę odprawiło pięciu Księży Proboszczów parafii, z których uczniowie uczęszczają do naszego gimnazjum. W liturgii czynny udział wzięli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Na koniec dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru szkoły ufundowanego przez sponsorów i Radę Rodziców.
Około godziny 10.45 rozpoczęła się część oficjalna w szkole. Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście: pani Kira Gałczyńska-Kilańska córka patrona i matka chrzestna sztandaru, Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki pan Kazimierz Stachurski, Starostowie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pan Jan Żychliński oraz pan Paweł Kanclerz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim pani Stanisława Milej-Misztal, Wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty pani Jolanta Sulborska oraz liczni sponsorzy, którzy od dawna wspierają nasze gimnazjum.
Po przywitaniu gości przez panią Dyrektor Renatę Król, słowach pana Burmistrza i wzruszającym przemówieniu pani Kiry Gałczyńskiej-Kilańskiej społeczność gimnazjum przyjęła sztandar, a uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie godnego reprezentowania szkoły. Następnym widowiskowym punktem programu było wbicie pamiątkowych gwoĽdzi. Dokonali tego sponsorzy, uczniowie, rodzice i nauczyciele.
W radosnej atmosferze został odśpiewany hymn szkoły, który w całości ułożyli nauczyciele naszej szkoły (słowa p. B. Zajączkowska; muzyka p. P. Gurgul).
Zgodnie z naszym mottem: Wszystkim dobrym cały czar, co wezbrał na tej ziemi, daję jak alfabet. Nadszedł czas na zaprezentowanie części artystycznej prawdziwego alfabetu wierszy przygotowanego przez uczniów uczniów absolwentów gimnazjum pod kierunkiem pań polonistek: Aliny Dominiak, Beaty Zajączkowskiej oraz Agnieszki Jaworskiej. Podczas prób i warsztatów dobrą radą służyła pani Wanda Kuleszyna teatrolog.
Program składał się z liryk i scenek #8221;Teatrzyku Zielona Gęś” K. I. Gałczyńskiego przeplatanych piosenkami ułożonymi do jego tekstów i brzmieniem skrzypiec. Widzowie mieli wrażenie, że znajdują się w prawdziwej kawiarni, a to dzięki dekoracjom przygotowanym przez panie: Annę Łęczek oraz Aleksandrę Ziółkowską.
Po wzruszających występach uczniów goście zostali zaproszeni na poczęstunek, wystawę prac plastycznych oraz rekwizytów związanych z życiem i twórczością poety. Była to dobra okazja do wymieniania opinii i rozmowy. Oto wypowiedzi jakie otrzymaliśmy od uczestników uroczystości:
uczennica klasy trzeciej „Nadanie imienia, a szczególnie część artystyczna, wzbudziło do wielu refleksji i poruszyło serce nie jednego ucznia, dumnego z naszego gimnazjum.”
absolwent z roku szkolnego 2003/2004 „Uczniowie Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego nie próżnowali przygotowując się do nadania imienia swojej szkole. Cały wysiłek włożony w przygotowania opłacił się, ponieważ uroczystość wypadła perfekcyjnie. Dobrze ułożony scenariusz połączony ze swoistym charakterem wierszy poety mógł dać tylko jeden efekt sukces.