Hymn Szkoły


 1. To gimnazjum w Płochocinie
  szkoła mistrza Konstantego
  chcemy dawać ludziom radość
  i o dobro dbać bliźniego

   

Ref. O zielony nasz Konstanty
        Miej w opiece szkolną brać
        Daj nam upór i wytrwałość
        by o własny rozwój dbać

 

 1. By pomagać innym ludziom
  kochać zieleń i błękity
  by z każdego z was
  w przyszłości wyrósł Polak znakomity

 
słowa: B. Zajączkowska
muzyka: P. Gurgul

Nasz sztandar

...