Nasi nauczyciele i pracownicy szkoły 2017/2018

Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

Nauczany przedmiot

Emilia Badziak - Sudoł

dyrektor

-

Anna Łęczek

nauczyciel

chemia, zajęcia artystyczne

Urszula Galant

nauczyciel

matematyka

Rafał Kupracz

wychowawca (III A)

język niemiecki, informatyka

Agnieszka Madej

nauczyciel

geografia, język polski

Katarzyna Drzewska - Wieczorek

wychowawca (II B)

język niemiecki

Barbara Kołkiewicz

nauczyciel

język angielski

Renata Soprych

wychowawca (III B)

fizyka, zajęcia techniczne

Grzegorz Chyziak

nauczyciel

historia, wos,
edukacja dla bezpieczeństwa

Patrycja Pysz

nauczyciel

matematyka

Marzanna Makowska

wychowawca (II A)

pedagog

ks. Jarosław Kucharczyk

nauczyciel

religia

Aneta Borysiak

nauczyciel

muzyka

Magdalena Cender

nauczyciel

biologia

Katarzyna Nieścioruk

nauczyciel

wychowanie fizyczne

Agnieszka Nowicka

nauczyciel, bibliotekarz

-

Bogdan Michalczewski

nauczyciel wspomagający

-

Joanna Kowalewska

nauczyciel wspomagający

-

Łukasz Fedorowicz

psycholog

-

Monika Małachowska

logopeda

-

Jolanta Grelus

sekretarz szkoły

-

Małgorzata Kowalczyk

kierownik gospodarczy

-