Nasi nauczyciele i pracownicy szkoły 2018/2019

Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

Nauczany przedmiot

Emilia Badziak - Sudoł

dyrektor

-

Anna Łęczek

nauczyciel

chemia

Urszula Galant

nauczyciel

matematyka

Rafał Kupracz

nauczyciel

język niemiecki, informatyka, administrator

Agnieszka Madej

wychowawca III C

geografia, język polski, logopeda

Katarzyna Drzewska - Wieczorek

wychowawca III B

nauczyciel wspomagający

Magdalena Zabłocka

nauczyciel

język angielski

Wacław Egermeier

nauczyciel

fizyka

Grzegorz Chyziak

wychowawca III A

historia, wos,
edukacja dla bezpieczeństwa

Dariusz Galant

nauczyciel

matematyka

Marzanna Makowska

nauczyciel

pedagog

ks. Grzegorz Pielaszek

nauczyciel

religia

Beata Zajączkowska

nauczyciel

język polski

Magdalena Cender

nauczyciel

biologia

Katarzyna Nieścioruk

nauczyciel

wychowanie fizyczne

Adam Biskupski

nauczyciel wspomagający

-

Bogdan Michalczewski

nauczyciel wspomagający

-

Joanna Kowalewska

nauczyciel wspomagający

-

Łukasz Fedorowicz

psycholog

-

Monika Małachowska

logopeda

-

Jolanta Grelus

sekretarz szkoły

-

Małgorzata Kowalczyk

kierownik gospodarczy

-

Elżbieta łukawska

obsługa

-

Jolanta Majsterek

obsługa

-

Wioletta Osuch

obsługa

-

Mirosław Łukawski

dozorca

-