Nowa postawa programowa

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.


1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

2. Język polski

3. Języki obce

4. Edukacja historyczna i obywatelska: historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia

5. Edukacja przyrodnicza: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka

6. Edukacja matematyczna i techniczna: matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatykaa

7. Edukacja artystyczna: muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, zajęcia artystyczne

8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa