Samorząd szkolny 2014/2015

Przewodniczący: Michał Ryszka
Zastępca: Anna Jedrych
Sekretarz: Kamila Jędrzejczak

Członkowie: 


Klaudia Czopek
Patrycja Kardialik
Laura Górniak
Dominika Baryła
Sebastian Kawalec
Kacper Antoniak
Dagmara Krawczyk

Opiekun: Katarzyna Drzewska-Wieczorek

Zastępca opiekuna: ks. Jarosław Kucharczyk

Samorząd szkolny 2014/2015